Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies om het sitebezoek te meten en het delen van pagina's via social media mogelijk te maken. Door het klikken op 'Prima' en verder gebruik te maken van deze website stemt u in met het plaatsen van deze cookies. Voor meer informatie kunt u de privacypagina bezoeken.

De Gordonmethode

(K)individu werkt volgens de Gordonmethode. Centraal in Gordon’s visie staan respect en aandacht voor elkaar en ruimte voor ieders eigen karakter. We nemen kinderen serieus en laten ze in hun waarde, zodat we goede relaties met ze kunnen opbouwen. Een kind kan dan groeien, zich ontwikkelen en problemen leren oplossen. De pedagogisch medewerkers worden opgeleid om volgens deze methode met kinderen te werken.

Actief luisteren
Binnen de Gordonmethode wordt er veel waarde gehecht aan communicatie. Kinderen kunnen goed aangeven wat ze willen, met of zonder woorden. Onze pedagogisch medewerkers proberen de gevoelens of behoeften van een kind te verwoorden om er zo achter te komen wat een kind bedoelt of wat er aan de hand is. Met ‘actief luisteren’ ontstaat er niet alleen begrip, maar ook vertrouwen. Soms is het alleen maar nodig om te luisteren zonder woorden: passief luisteren. Daarbij laat de pedagogisch medewerker voelen dat hij/zij het kind begrijpt en accepteert zoals het is.

Ik-boodschappen
Gordon introduceerde de term ‘ik-boodschap’ voor een heel specifieke vorm van communicatie. Als een kind gecorrigeerd moet worden, omdat het onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan spreekt de pedagogisch medewerker het kind op zijn/haar gedrag aan en benoemt heel concreet waarom zij dat gedrag onaanvaardbaar vindt. Een kind krijgt daarmee de kans zich in een ander te verplaatsen, zonder dat het zich persoonlijk aangevallen voelt. Een pedagogisch medewerker zegt dus niet: “Jij mag niet op de tafel klimmen,” maar bijvoorbeeld: “Ik vind het eng als jij op de tafel klimt, want misschien val je van de tafel en dat kan pijn doen.”

Naar de homepage

Individuele ruimte voor groei, plezier en beweging