Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies om het sitebezoek te meten en het delen van pagina's via social media mogelijk te maken. Door het klikken op 'Prima' en verder gebruik te maken van deze website stemt u in met het plaatsen van deze cookies. Voor meer informatie kunt u de privacypagina bezoeken.

De Kosten en Betaling

Algemeen

De kosten van de opvang voor de overeengekomen dagen, worden per maand bij vooruitbetaling voldaan. De kosten van de opvang worden per automatische incasso voldaan.

Kosten van de KDV - Kinderdagopvang

Tarieven
Prijzen en condities vanaf 1 Januari 2024 zijn:

Regulier € 10,25
Flexibel € 12,28

Denkt u eraan om dit ook bij de belasting aan te passen. Uw KOT.

Kinderdagverblijf opvangmogelijkheden
Hele dag van 08:00 uur tot 18:00 uur
Halve dagopvang is van 07:00 uur tot 13:00 uur of van 13:00 uur tot 19:00 uur of 8:30 uur tot 14:30 uur.

 

Flexibel of regulier

Regulier
Vaste dagen/uren opvang per week. Hiervoor wordt het reagulier-uurtarief berekend. Het is mogelijk, indien er plek is, om extra opvang aan te vragen. Deze uren worden maandelijks achteraf gefactureerd.

Flexibel
Je kunt volledig flexibel opvang aanvragen, op basis van de vaste dagdelen, via ons systeem Ouderportaal Kov-net. Dit dien je te doen voor de 20e van de maand voor de volgende maand. Over de aangevraagde uren zullen wij een flexibel tarief rekenen. Je dient per maand het aantal aangevraagde uren of het gemiddelde per maand aan de belastingdienst door te geven voor kinderopvangtoeslag.

Flexibel af te nemen opvanguren, op basis van vaste dagdelen

Flexibel dagen en ruildagen aanvragen
Vóór de 20ste van de voorafgaande maand aanvragen. 

 

Kosten Buitenschoolse opvang

Tarieven
Prijzen en condities vanaf 1 Januari 2024 zijn: 

Voor de BSO zijn de prijzen:
Regulier € 9,12 
Flexibel € 10,93

Voorschoolse opvang is 2 uur. 

Naschoolse opvang is 5 uur. 
Voor kinderen van scholen die om 12 uur uit zijn, is de naschoolse opvang 7 uur per planning.
We bieden voorschoolse opvang op locatie de Regenboog.  
Vakantiedagen zijn 10 uur. Van 8:30 tot 18:30 uur.

U kan vroege opvang aanvragen in vakanties.

De studie/marge dagen zijn verplicht. 
Dat is 4,17 uur per maand, daarvoor krijgt u 5 studie/marge dagen per schooljaar

Berekeningsgrondslag Buitenschoolse opvang
Opvangdagen schooljaar (40 weken) x 5 uur + 5 marge-studiedagen x 10 uur + 3 of 6 weken zomervakantie x opvangdagen x 10 uur
Afnameberekening volgens contract en afgenomen extra dagen.

Opvangtijden van einde schooltijd tot 19:00 uur. De kosten van de naschoolse opvang worden berekend per afgenomen dag (week/schooldagen). In uw contract wordt u het werkelijke aantal opvangdagen per week (1 tot max. 5 weekdagen) overeengekomen.
De kosten van de opvang worden over het gehele jaar omgeslagen en op uw maandfactuur in rekening gebracht.

Berekeningsgrondslag Voorschoolse opvang
Uurtarief x daguren (2) x max. 5 dagen x 40 school weken/ 12 maanden

Opvangtijden van 07:00 tot max. 09:00 uur.  De opvangkosten bedragen 2 uur per dag.  In uw contract wordt u het werkelijke aantal opvangdagen per week (1 tot max. 5 dagen) overeengekomen.
De kosten van de opvang worden omgeslagen over het gehele jaar en op uw maandfactuur in rekening gebracht.

Berekeningsgrondslag Vroege start
Uurtarief x daguren (2) x max. 5 dagen x margedagen en/of 5 weken vakantiedagen en/of 3 of 6 weken zomervakantie/ 12 maanden.
Afnameberekening volgens contract en afgenomen extra dagen.

 

Maaltijden
Wij kunnen op verzoek een avondmaaltijd voor de kinderen verzorgen. De maaltijden worden door ouders/verzorgers aangevraagd, uiterlijk 24 uur van tevoren met een werkdag ertussen.
Maaltijd Kinderdagverblijf: € 4,58
Maaltijd BSO € 4,98
*Voor kinderen tot 1 jaar mogen ouders/verzorgers een groentehapje meegeven.

Extra service 
Vervoer naar huis € 14,50 per rit. 

Vervoer en niet/te laat afgemeld
Als u uw kind niet op tijd heeft afgemeld voor de vervoersrit van of naar school rekenen wij: € 14,50 per rit. (afmelden kan in het ouderportaal tot 24 uur van tevoren en indien op de dag zelf, graag telefonisch).

Aanpassing van de tarieven
Het uurtarief kan door (K)individu worden aangepast.
Het nieuwe uurtarief wordt aan de ouders/verzorgers één maand voorafgaand aan de wijziging schriftelijk medegedeeld.

Beëindigen of opzeggen

BSO 
Start vanaf 4 jaar.
De overeenkomst loopt tot het kind de leeftijd van 13 jaar heeft bereikt.

KDV
Start vanaf 0 jaar.
De overeenkomst loopt tot het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt.

Opzegtermijn
Bij een tussentijdse opzegging door een der partijen van deze overeenkomst wordt een opzegtermijn van één maand in acht genomen vanaf de vanaf de dag van opzegging. Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden.

U stuurt een mail naar: administratie@kindividu.nl. In uw mail vermeldt u de naam van uw zoon/dochter, de opvanglocatie en de datum waarop het wenst dat de de overeenkomst wordt beëindigd, met inachtneming van minimaal één maand opzegtermijn. 

(K)individu behoudt zich het recht voor om, in het belang van het kind en/of de organisatie, de overeenkomst (met in achtneming van de opzegtermijn) binnen een maand te beëindigen.

Naar de homepage

Individuele ruimte voor groei, plezier en beweging