Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies om het sitebezoek te meten en het delen van pagina's via social media mogelijk te maken. Door het klikken op 'Prima' en verder gebruik te maken van deze website stemt u in met het plaatsen van deze cookies. Voor meer informatie kunt u de privacypagina bezoeken.

De Kosten en Betaling

Algemeen

De kosten van de opvang voor de overeengekomen dagen, worden per maand bij vooruitbetaling voldaan. De kosten van de opvang worden per automatische incasso voldaan.

Tarieven
Prijzen en condities vanaf 1 Januari 2023 zijn:
Het uurtarief van (K)individu voor de BSO is € 8,06
Het uurtarief van (K)individu voor de KDV is € 9,39

Kinderdagopvang
Vanaf 1 januari 2023 blijven de standaard opvangtijden voor hele dagopvang tussen 8.00 en 18.00 uur. We zijn geopend van 7.00 tot 19.00 uur. U kunt van 7.00-8.00 uur en/of 18.00-19.00 uur extra afnemen, tegen het standaard uurtarief. Onze halve dagopvang blijft ongewijzigd; zes uursplanning tussen 7.00 en 19.00 uur.

Maaltijden
Wij kunnen op verzoek een avondmaaltijd voor de kinderen verzorgen. De maaltijden worden door ouders/verzorgers aangevraagd, uiterlijk 24 uur van tevoren met een werkdag ertussen.
Maaltijd Kinderdagverblijf: € 4,58
Maaltijd BSO € 4,98

*Voor kinderen tot 1 jaar mogen ouders/verzorgers een groentehapje meegeven.

Extra service 
Vervoer naar huis of activiteiten, zoals sport, zwemles e.d.: € 14,50 per rit. 

Vervoer en niet/te laat afgemeld
Als u uw kind niet op tijd heeft afgemeld voor de vervoersrit van of naar school rekenen wij: € 14,50 per rit.  (afmelden kan in het ouderportaal tot 24 uur van te voren en indien op de dag zelf, graag telefonisch).

Aanpassing van de tarieven
Het uurtarief kan door (K)individu worden aangepast.
Het nieuwe uurtarief wordt aan de ouders/verzorgers één maand voorafgaand aan de wijziging schriftelijk medegedeeld.

Kosten Buitenschoolse opvang

Berekeningsgrondslag Buitenschoolse opvang
Opvangdagen schooljaar (40 weken) x 5 uur + 5 marge-studiedagen x 10 uur + 3 of 6 weken zomervakantie x opvangdagen x 10 uur
Afnameberekening volgens contract en afgenomen extra dagen.

Opvangtijden van einde schooltijd tot 19:00 uur. De kosten van de naschoolse opvang worden berekend per afgenomen dag (week/schooldagen). In uw contract wordt u het werkelijke aantal opvangdagen per week (1 tot max. 5 weekdagen) overeengekomen.
De kosten van de opvang worden over het gehele jaar omgeslagen en op uw maandfactuur in rekening gebracht.

Berekeningsgrondslag Voorschoolse opvang
Uurtarief x daguren (1 3/4) x max. 5 dagen x 40 school weken / 12 maanden

Opvangtijden van 07:00 tot max. 09:00 uur.  De opvangkosten bedragen 1 3/4 uur per dag.  In uw contract wordt u het werkelijke aantal opvangdagen per week (1 tot max. 5 dagen) overeengekomen.
De kosten van de opvang worden omgeslagen over het gehele jaar en op uw maandfactuur in rekening gebracht.

Berekeningsgrondslag Vroege start
Uurtarief x daguren (1 3/4) x max. 5 dagen x margedagen en/of 5 weken vakantiedagen en/of 3 of 6 weken zomervakantie / 12 maanden.
Afnameberekening volgens contract en afgenomen extra dagen.

Kosten van de KDV - Kinderdagopvang

Berekeningsgrondslag Kinderdagopvang:
Het uurtarief  x opvangdagen per jaar (50 weken) x 6 (halve dag - eigen tijd keuze) of 10 uur (hele dag kosten zijn 10 uren tussen 08:00-18:00 uur, voor 08:00 uur en na 18:00 uur wordt per uur extra berekend).
Afnameberekening volgens contract en afgenomen extra dagen.

Opvangtijden van 07:00 tot 19:00 uur
De kosten van de opvang worden berekend per afgenomen dag.
U heeft keuze uit een halve dag opvang of een hele dag opvang.
In uw contract wordt u het werkelijke aantal opvangdagen per week (1 tot max. 5 weekdagen) overeengekomen.
De kosten van de opvang worden achteraf op uw maandfactuur in rekening gebracht.

Beëindigen of opzeggen

BSO 
Start vanaf 4 jaar.
De overeenkomst loopt tot het kind de leeftijd van 13 jaar heeft bereikt.

KDV
Start vanaf 0 jaar.
De overeenkomst loopt tot het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt.

Opzegtermijn
Bij een tussentijdse opzegging door een der partijen van deze overeenkomst wordt een opzegtermijn van één maand in acht genomen vanaf de vanaf de dag van opzegging. Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden.

U stuurt een mail naar: administratie@kindividu.nl. In uw mail vermeldt u de naam van uw zoon/dochter, de opvanglocatie en de datum waarop het wenst dat de de overeenkomst wordt beëindigd, met inachtneming van minimaal één maand opzegtermijn. 

(K)individu behoudt zich het recht voor om, in het belang van het kind en/of de organisatie, de overeenkomst (met in achtneming van de opzegtermijn) binnen een maand te beëindigen.

Naar de homepage

Individuele ruimte voor groei, plezier en beweging