Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies om het sitebezoek te meten en het delen van pagina's via social media mogelijk te maken. Door het klikken op 'Prima' en verder gebruik te maken van deze website stemt u in met het plaatsen van deze cookies. Voor meer informatie kunt u de privacypagina bezoeken.

De Oudercommissie (OC)

Ouders in de oudercommissie denken mee over de dagelijkse gang van zaken en het beleid van (K)individu. Oudercommissieleden kunnen ons adviseren bij belangrijke onderwerpen van kinderopvang. 

Wat doet de oudercommissie
Deelnemen aan de oudercommissie betekent, alles van dichtbij volgen en advies uitbrengen. Onze oudercommissie komt ongeveer 3x per jaar bij elkaar en is lid van organisatie BOinK-belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang.

(K)individu biedt op alle locaties de mogelijkheid tot vorming van een oudercommissie, omdat wij het belangrijk vinden dat ouders kunnen adviseren en overleggen over het welzijn van hun kind. (K)individu heeft een centrale oudercommissie waarin ouders van elke locatie vertegenwoordigd zijn.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

  • mevrouw van Unen

Nieuwe leden voor de oudercommissie gezocht
Wij zoeken ouders die mee willen denken over hoe de zorg bij (K)individu nog beter kan. De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders door advies uit te brengen over onderwerpen met de betrekking tot de zorg en de opvang van de kinderen. 

Naast deze serieuze taken helpen wij ook bij het organiseren van feesten en festiviteiten. 

Lijkt het u leuk om mee te denken, te helpen en te doen. Geef u dan snel op. Stuur een berichtje naar oc.kindividu@outlook.com

Groetjes en hopelijk tot ziens!

De oudercommissie

 

Oudercommissie (K)individu
De oudercommissie (OC) (K)individu bestaat uit een aantal ouders van de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Wij behartigen de belangen van alle ouders (en daarmee die) van de kinderen van deze opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van (K)individu. Hiervoor heeft de oudercommissie op grond van de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’ adviesrechten. Daarnaast spelen wij als oudercommissie een rol bij het verbeteren van de communicatie naar de ouders.

De oudercommissie heeft het recht om (on)gevraagd advies uit te brengen over:

  • De uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid
  • Het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • De openingstijden
  • Vaststelling en wijzing van de klachtenregeling
  • Wijzigingen van de prijs van kinderopvang

De oudercommissie is aangesloten bij BOinK  - de Belangenvereniging van Ouders in Kinderopvang. 

Idee, vraag of suggestie?
Voor de oudercommissie is het goed om te weten wat er speelt bij andere ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers kunnen met hun ideeën, opmerkingen, signalen en klachten bij de leden van oudercommissie terecht. U kunt de leden van de oudercommissie persoonlijk aanspreken of mailen. Stuur uw vraag of opmerking naar oudercommissie@kindividu.nl

Doe mee en laat uw stem horen
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders die willen meedenken in de oudercommissie. 

Alternatieve ouderraadpleging
De Wet Kinderopvang staat bij vestigingen tot 50 kinderen alternatieve ouderraadpleging (AOR) toe, indien de oudercommissie daar niet van de grond komt. Een alternatieve ouderraadpleging houdt in dat alle ouders medezeggenschap hebben, of wel adviesrechten op het kwaliteitsbeleid, het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid, de openingstijden, de vaststelling en wijziging van de klachtenregeling en de wijzigingen van de prijs van de kinderopvang. 

Bij een alternatieve ouderraadpleging blijft de inspanningsverplichting bestaan om ouders te mobiliseren voor de oudercommissie. Dit doen wij door nieuwe ouders bij het intakegesprek te informeren over de oudercommissie. Bestaande ouders worden geïnformeerd door oproepen in de nieuwsbrieven en informatie van de oudercommissie bij de ingang van de locaties. Daarnaast heeft de oudercommissie een pagina op onze website met een beschrijving van wat een oc doet, de namen van de leden en het emailadres waarop de oudercommissie bereikbaar is. 

Naar de homepage

Individuele ruimte voor groei, plezier en beweging