Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies om het sitebezoek te meten en het delen van pagina's via social media mogelijk te maken. Door het klikken op 'Prima' en verder gebruik te maken van deze website stemt u in met het plaatsen van deze cookies. Voor meer informatie kunt u de privacypagina bezoeken.

Kinderopvangtoeslag

Wat is kinderopvangtoeslag
Als u gebruik maakt van kinderopvang bij (K)individu heeft u in veel gevallen recht op kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten die u maakt voor kinderopvang. Uw netto uurtarief valt dus meestal veel lager uit.

Wie krijgt kinderopvangtoeslag
U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U en uw toeslagpartner werken, studeren, volgen een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.
  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate.
  • Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven.
  • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog.
  • Het kindercentrum of gastouderbureau is geregistreerd. Bij gastouderopvang moet de gastouder zijn geregistreerd voor elke locatie waar hij oppast.
  • U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een schriftelijke overeenkomst afgesloten.
  • Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
  • U of uw toeslagpartner betaalt de kosten voor kinderopvang. Een deel van de kosten wordt vergoed door de kinderopvangtoeslag. Het andere deel moet u daadwerkelijk zelf betalen aan de opvanginstelling.
  • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Wat is de hoogte van de kinderopvangtoeslag
Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Er geldt ook een maximum-uurtarief. Op de website van de belastingdienst kunt u een proefberekening maken. U kunt dan zien hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.

Aanvragen
Vraagt u kinderopvangtoeslag aan? U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis.
(K)individu kan de aanvraag niet voor u doen. Wij willen u hier uiteraard wel bij helpen. U kunt daarvoor contact met ons opnemen, via administratie@kindividu.nl of 072-7370220. 

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

U kunt alleen kinderopvangtoeslag aanvragen als u gebruikmaakt van opvang die geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). In het LRK worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

Kindividu staat geregistreerd in het landelijkregisterkinderopvang.nl

De LRK-nummers van (K)individu zijn:

BSO Hamsterkoog: 224860665
KDV Otterkoog: 234900647
BSO Regenboog: 230908366

Meer informatie over (de aanvraag van) kinderopvangtoeslag vindt u op de website van de belastingdienst

Wijzigingen doorgeven
Krijgt u kinderopvangtoeslag en verandert er iets in uw leven?
Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of het aantal opvanguren, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag.
U dient veranderingen in uw situatie binnen 4 weken aan de Belastingdienst door te geven.

Naar de homepage

Individuele ruimte voor groei, plezier en beweging